JÕUD

Jõud ja selle rakendamine

Jõud (tähis F ja ühik 1N) on füüsikaline suurus, mis näitab , kuidas üks keha teist mõjutab. Teise keha mõjutamist jõuga aga nimetatakse jõu rakendamiseks. Jõudu võib rakendada nii tõukamiseks kui tõmbamiseks ning rakendataval jõul on ka suund. Näiteks rakendavad jalgpallurid jõudu, et saada pall liikuma ning annavad jõule suuna, et seda väravasse saada. Jõudu kujutatakse joonisel noolega nii, et noole algus jääb rakenduspunkti ehk kohta, kuhu jõud on rakendatud. Noole suund näitab jõu mõjumise suunda ning noole pikkus jõu suurust.

Dünamomeeter

Dünamomeeter on jõu mõõtmise vahend. Lihtsam dünamomeeter koosneb vedrust ja skaalast, kus viimane on valitud vastavalt vedru jäikusele. Skaalale on kantud jõu mõõtühikud. Selline dünamomeeter töötab deformatsiooni põhimõttel, kus vedru venib seda pikemaks, mida suuremat jõudu rakendatakse.

 

Lisainfo. Dünamomeeter

results loading