Juhusliku suuruse jaotus. Diskreetse jaotuse keskväärtus ja standardhälve

Juhusliku suuruse jaotus

 

Juhusliksuurus1

 

Diskreetse suuruse keskväärtus ja standardhälve

Juhusliksuurus2

 

Allikas: Juhusliku_suuruse_jaotus._Diskreetse_jaotuse_keskväärtus_ja_standardhälve.

results loading