KAARTIDE MITMEKESISUS

Erinevad kaardid

Kaartidele võib kanda igasuguseid andmeid ja üks hea kaart asendab mitut paksu raamatut. Kaardil kujutatav sõltub kaardi eesmärgist ja sellest, kellele see on mõeldud. Et kaarte lugeda, tuleb teada leppemärke. Kaardid võivad olla erineva suuruse ja täpsusega. Tihti köidetakse kaardid mugavuse mõttes atlaseks ehk kaardiraamatuks, mis sisaldab mitmesuguseid erinevaid kaarte.

Looduskaart ehk füüsiline kaart kujutab Maa loodust, sealseid maastikke ja pinnavorme. Sellistel kaartidel on kujutatud näiteks veekogud, mäestikud, madalikud, saared ja poolsaared.

Pilt. Euroopa füüsiline kaart

Riikide kaardil ehk poliitilisel kaardil on kujutatud riikide paiknemine, välja toodud riigipiirid ja pealinnad.

Euroopa poliitiline kaart

Euroopa poliitiline kaart

Rahvastikukaardid annavad ülevaate piirkondade rahvaarvudest.

Ajalookaartidel kujutatakse minevikusündmusi.

Mullastikukaartidel kujutatakse erinevate piirkondade muldade esinemist.

Eesti mullastikukaart

Geoloogilised kaardid näitavad erinevate paikade maapinna pehmust ja niiskust.

geol

Lisaks võib atlastest veel leida õhutemperatuurikaarte, maavarade kaarte, teede ja linnade kaarte.

Tänapäeval on lisaks paberkaartidele olemas ka arvutikaardid. Kui paberkaartidel on kõik andmed kohe näha, siis arvutikaartidel on osa teabest peidetud ning kasutaja saab ise valida, mida ta soovib näha.

 

Navigatsiooniseadmed

Navigatsiooniseadmed on seadmed, mis suudavad kindlaks määrata inimese asukoha ja juhatada teed. Neil on olemas vastuvõtja, mis suudab iga ilmaga leida maakera ümber tiirlevate satelliitide raadiosignaale ning selle abil tehaksegi kindlaks asukoht. Kuna satelliidid asuvad väga kaugel, siis on signaalid nõrgad ja aparaadid ei pruugi neid alati leida.

 

TESTID

  1. Erineva suurusega kaardid
  2. Kaartide äratundmine
results loading