Kineetilise energia muutumine ja mehaaniline töö

Kui keha kineetiline energia muutub, on see märk sellest, et tehakse (keha teeb) mehaanilist tööd.

Kui keha kineetiline energia suureneb, teevad kehaga tööd välisjõud:

213

Kui keha kineetiline energia väheneb, teeb keha tööd välisjõudude ületamiseks:

214

Seega kui auto kiirendab ja tema kineetiline energia suureneb, siis teeb tööd (A) auto veojõud. Kui auto pidurdab ja tema kineetiline energia väheneb, teeb tööd liikumist takistav hõõrdejõud (A), kusjuures välisjõudude töö on siin negatiivne; selle asemel võib öelda, et pidurdamisel teeb auto tööd (A’) hõõrdejõu ületamiseks – selle töö väärtus on positiivne.

Tuleb meeles pidada, et välisjõudude ja keha/süsteemi poolt tehtavad tööd on suuruselt võrdsed:

215

Sildid
results loading