KIRJALIK LIITMINE

Kirjalik liitmine toimub järkude kaupa ja arvud kirjutatakse üksteise alla, nii et sama järgu ühikud oleksid kohakuti. Liitmist alustatakse üheliste järgust.

9

 

Liitmine:

 

HARJUTUS:

  1. Kirjalik liitmine
results loading