Kolmnurk

Kolmnurga sisenurkade summa ja kolmnurga välisnurk, kolmnurga mediaanid, kolmnurga ümber- ja siseringjoon

Kolmnurk
Kolmnurk on kõige lihtsam hulknurk. Sellel on kolm tippu ja kolm külge. Kolmnurga sees on iga tipu juures nurk, mille haaradeks on kolmnurga küljed. Neid nurki nimetatakse kolmnurga sisenurkadeks. Nurga vastas olevat külge nimetatakse selle nurga vastasküljeks. Joonisel on A, B ja C kolmnurga tipud. kolmnurga küljed on a, b ja c. Nurga γ vastaskülg on c. Nurga  β vastaskülg on b ja nurga  α vastaskülg on a.
Kolmnurga ümbermõõt:
Kolmnurga pindala
Kolmnurga sisenurkade summa
Kolmnurga sisenurkade summa on 180 °Kolmnurga sisenurkade summa ei sõltu kolmnurga kujust, vaid on alati üks ja seesama. 
Joonisel on  α, β ja γ kolmnurga sisenurgad.  α + β + γ = 180 °.
Kolmnurga välisnurk
Kui pikendame kolmnurga ühte külge üle tipu, tekib kolmnurgale välisnurk.
Kolmnurga sisenurga kõrvunurka nimetatakse selle kolmnurga välisnurgaks.
Kolmnurga välisnurk võrdub sellega mitte kõrvuti olevate sisenurkade summaga.
 
Kolmnurga mediaanid
Lõiku, mis ühendab kolmnurga tippu vastaskülje keskpunktiga, nimetatakse kolmnurga mediaaniks.
Kolmnurga mediaanide lõikepunkt on selle kolmnurga raskuskese. 
Ühel kolmnurgal saab olla ainult kolm mediaani.
Iga mediaan jaotab kolmnurga kaheks kolmnurgaks, mille pindalad on võrdsed.
Allikas: Kolmnurk
results loading