Kondensaatorpatareid

Kondensaatoreid tähistatakse elektriskeemidel sümboliga:

fuusika48

Nagu skeemitähiselt näha, katkestab kondensaator alalisvooluahela, sest plaatide vahel on dielektrik! Kondensaatorid leiavad laialdast kasutamist peamiselt vahel­duv­voo­luahelates. Kondensaatorite jadamisi- või rööbiti ühendamisel saadavat konfiguratsiooni nime­tatakse kondensaatorpatareiks.

fuusika50

Ühendades kondensaatorid jadamisi liituvad pinged nende otstel, nende laeng on aga igaühes sama. Seega:

fuusika51

kus Cj – jadamisi ühendatud kondensaatorpatarei (kondensaatorite jadaahela) mahtuvus, C1, C2,…CN – ahelasse ühendatud kondensaatorite mahtuvused.

fuusika52

Ühendades kondensaatorid rööbiti, on pinged kõigi otste vahel samad, laengud aga liituvad. Seega:

fuusika53

kus Cr – rööbiti ühendatud kondensaatorpatarei (kondensaatorite rööpahela) mahtuvus, C1, C2,…CN – ahelasse ühendatud kondensaatorite mahtuvused.

Selles aines puuduvad õpikud.

results loading