Perekond ja suguvõsa

9

See on perekond. Nimeta, kes on pildil!

Mõni perekond on suur, mõni perekond on väike.

1011

Vanasti, kui enamik inimesi veel maal elas, olid perekonnad suured. Üheskoos elas talus mitu põlvkonda ja ka sugulased elasid koos või lähestikku.

Tänapäeval elab üha rohkem inimesi linnades. Oma maja on vähestel, enamasti elatakse korterites. Kõik perekonna liikmed – vanaemad-vanaisad ja suuremad õed-vennad ei mahu elama ühte korterisse. Igaühel on oma elamine.

Perekond jagab üksteisega nii häid kui halbu asju. Päevad pole vennad ja mõnikord hiilib majja mure – halb hinne, kogemata sündinud pahandus või halvastiöeldud sõnad rikuvad kõikide tuju. Pereliikmed jagavad omavahel võrdselt ka kohustusi. Kodutöödki laabuvad kiiremini, kui kõik ühiselt kaasa aitavad. Õige peretunne tuleb siis, kui pereliikmed midagi üheskoos ette võtavad.

Eesti keeles on inimeste sugulussuhete tähistamisel kasutusel järgmised nimetused.

I astme sugulus

II astme sugulus

 • Vend
 • Õde
 • Poolvend
 • Poolõde
 • Õved – õed-vennad
 • Vanaisa – isa isa või ema isa
 • Vanaema – isa ema või ema ema
 • Vanavanemad – vanaisad ja vanaemad
 • Lapselaps – poja laps (pojapoeg, pojatütar) või tütre laps (tütrepoeg, tütretütar)

III astme sugulus

 • Onu – ema vend (või ka isa vend)
 • Tädi – ema õde (või ka isa õde)
 • Lell – isa vend
 • Sõtse – isa õde
 • Vanavanaema – vanaema ema või vanaisa ema
 • Vanavanaisa – vanaema isa või vanaisa isa
 • Lapselapselaps
 • Õepoeg
 • Õetütar
 • Vennapoeg
 • Vennatütar

IV astme sugulus

 • Nõbu – onu, lelle, tädi või sõtse laps
 • Onupoeg
 • Onutütar
 • Tädipoeg
 • Täditütar

V ja enama astme sugulus

 • Vaarema – vanavanemate naissoost eellane
 • Vaarisa – vanavanemate meessoost eellane

Hõimlus

Hõimusuhted on abiellumise kaudu tekkivad suhted – need ei ole veresuguluse suhted. Nende tähistamisel on eesti keeles kasutusel järgmised nimetused

I astme hõimlased

II astme hõimlased

 • Ämm – abikaasa (mehe või naise) ema
 • Äi – abikaasa (mehe või naise) isa
 • Väimees – tütre abikaasa (tütre mees)
 • Minia – poja abikaasa (poja naine)

III astme hõimlased

 • Nääl – naise vend
 • Käli – naise õde
 • Küdi – mehe vend
 • Nadu – mehe õde
 • Langud – mehe ja naise vanemad omavahel

IV astme hõimlased

 • Kälimees – naise õemees
 • Kälis – mehe vennanaine

 

ÜLESANNE:

PEREKOND JA SUHTED. Kas väide on õige või vale?

 

results loading