LAHUS

Lahus on ühtlane segu, mis koosneb lahustist ja lahustunud ainest. Lahusti on aine, milles teise aine osakesed jaotuvad ühtlaselt. Vesi on levinuim lahusti ja lahuseid, mille lahustiks on vesi nimetatakse vesilahusteks. Samuti tekib lahus kahe erineva vedeliku segunemisel (nt. Siirupivesi). Tahked ained lahustuvad lahustis aeglasemalt, mistõttu kasutatakse protsessi kiirendamiseks mitmeid meetodeid.

31

Ioonilise aine lahustumine vees

Iooniline aine on näiteks keedusool (NaCl). Lahustumisel lõhuvad vee molekulid soola kristallid üksikuteks posItiivseteks naatriumi ioonideks ja negatiivseteks kloori ioonideks. Seejärel hakkavad vee molekulid neid ioone ümbritsema. Keedusoola lahusumisel vees vee omadused muutuvad, näiteks kasvab vee elektrijuhtivus ja muutub maitse.

Gaasiliste ainete lahustumine

Gaaside lahustumisel vees ümbritsetakse gaasimolekulid veemolekulidega. Kuigi näiteks hapnik ja süsihappegaas lahustuvad vees vaid vähesel määral, on see looduses väga oluline. Näiteks kalad saavad vajaliku hapniku veest ning vetikatele saavad kasvada tänu vees lahustunud süsihappegaasile.

 

SIMULATSIOON:

results loading