Lainete murdumine

Kui lained jõuavad kahe keskkonna lahutuspinnale, muudavad nad seal oma levimissuunda. Kui lained lähevad läbi lahutuspinna teise keskkonda, nimetatakse seda nähtust lainete murdumiseks. Tähelepanu väärne on siinjuures see, et lisaks lainete levimissuuna muutumisele muutub üleminekul ühest keskkonnast teise ka lainete kiirus.

186

Lainete murdumisel kehtivad murdumisseadus:

(1) lainete langemisnurga ja murdumisnurga sii­nused suhtuvad teineteisesse nagu lainete le­vimise kiirused vastavates keskkondades:

187

(2) langev kiir, murdunud kiir ning lange­mis­punktist tõmmatud pinnanormaal asuvad alati samal tasapinnal

Ka lainete murdumisseadus kehtib mistahes kujuga keskkondade lahutuspindade korral.

 

VIDEO:

Lainete murdumine

Sildid
results loading