LINNALOOMAD

Linnades meelitavad loomi ligi tekkivad toidujäätmed. Loomi takistab linnadesse tulemast kartus inimese ees ja tihe liiklus, samuti ei leidu sobivadi pesa-ja varjepaikasid.

Hoonetel ja nende ümbruses pesitsevad aga paljud linnud, näiteks piiritajad, koduvarblased, kodutuvid, kaelushakid, kajakad, rästad ning hõbe-ja kalakajakad.

Maa-asulates kohtab rohkem linnu-ja loomaliike kui linnades sest maa-asulad on enamasti ümbritsetud looduskooslustest. Osad loomad (nt koduhiir, rändrott) on asunud elama ka hoonetesse, kuna seal on soe ja leidub sööki. Linnades leidub neid prügikastides ja prahipaikaes. Hiired ja rotid rikuvad toiduaineid ning levitavad ka haigusi.

Inimkaaslejaks nimetatakse looma, kes saab meie kliimas elada ainult inimese läheduses. Peale koduhiire on inimkaaslejateks veel mitmed inimese toitu söövad putukad (prussakad , vaaraosipelgad), riideid söövad riidekoid ja puidust toituvad toonenepp ja majasikk.

Parasiit on loom, kes toitub teiste loomade peal või sees ja tekitab neile kahju. Inimese verest toituvad näiteks kirp ja voodilutikas ning sääsed.

 

results loading