LÕIGU POOLITAMINE JA LÕIGU KESKRISTSIRGE

  • Joonesta lõik AB.
  • Võta sirkli haarade vahele raadius, mis on pikem kui pool lõigust AB.
  • Aseta sirkli teravik punkti A ja joonesta kaar.
  • Aseta sirkli teravik punkti B ja joonesta veel sama raadiusega üks kaar, nii et kaared lõikuksid.
  • Joonestame kaarte lõikepunkte läbiva sirge; see sirge poolitabki antud lõigu ja on sellega risti.

Sirget, mis on lõiguga risti ja läbib lõigu keskpunkti, nimetatakse selle lõigu keskristsirgeks.

Pilt: http://matemaatika.edu.ee/

Pilt: http://matemaatika.edu.ee/

 

Vaata videot lõigu poolitamisest ja keskristsirge leidmisest:

 

 

Lõigu keskristsirge leidmine: keskristsirge.html (nähtav ainult arvutis)

 

results loading