Mediaanide lõikepunkt

Lõiku, mis ühendab kolmnurga tippu vastaskülje keskpunktiga, nimetatakse kolmnurga mediaaniks.

156

  • Kolmnurga mediaanid lõikuvad kõik ühes punktis, mis jaotab iga mediaani kaheks osaks nii, et tipupoolne osa on kaks korda pikem küljepoolsest osast.
  • Kolmnurga mediaanide lõikepunkt on selle kolmnurga raskuskese.
  • Ühel kolmnurgal saab olla ainult kolm mediaani.
  • Iga mediaan jaotab kolmnurga kaheks kolmnurgaks, mille pindalad on võrdsed.

157

Joonisel on mediaanide lõikepunkti tähis G. Lõik AG = 2 ∙ GK, lõik BG = 2 ∙ GE ja lõik CG = 2 ∙ GF.

results loading