MEELED

Inimesel on viis meelt:

  1. Nägemine

  2. Kuulmine

  3. Haistmine

  4. Maitsmine

  5. Kompimine

Meelte järgi saab inimene teada. Mida ta ümber ja läheduses toimub

Mida inimene tunneb?

ÜLESANNE:

INIMESE MEELED. PAIGUTA SÕNAD ÕIGETESSE KASTIDESSE

VIDEO: Jänku-Jussi viis meelt

results loading