MEHHAANILINE TÖÖ

Mehhaaniline töö on füüsikaline suurus, mis kirjeldab keha või kehade liikumiseks rakendatavat jõudu (kehale mõjub jõud, mille tulemusena ta liigub). Kui mingi keha suhtes rakendatakse jõudu, kuid keha ei liigu, siis ei ole füüsikalises mõttes tegemist tööga. Mehhaanilise töö suurus sõltub teepikkusest ja rakendatava jõu suurusest:

10

Töö mõõtühikuks on 1 džaul (1J) ning see saadakse jõu ja teepikkuse mõõtühikutest: 1J=1N*1m

SIMULATSIOON:

Jõud ja liikumine

 

Näidisülesanded:

  1. Töö
results loading