MIS ON FÜÜSIKA?

Kreekakeelne sõna „physis“ tähendab loodust ja Vana-Kreekas mõistetigi füüsika all looduse uurimist. Iseseisva teadusena hakkas füüsika arenema alles renessansiajastul (15-16.saj.). Täpsemalt hakati loodust aga kirjeldama 17.saj. Ja sel ajal eraldusid füüsikud teistest teadlastest.

Füüsika on teadus, mis uurib looduse üldisi seaduspärasusi ning püüab ümbritsevat maailma võimalikult täpselt kirjeldada. Kuna füüsika uurimisvaldkond on väga lai, siis on füüsika seaduspärasused aluseks ka teistele loodusteadustele. Esimesed füüsika uurimused olid seotud vahetult tajutava ümbrusega (nt. Uuris 17.saj. Inglise füüsik Isaac Newton liikumist ja valgust). Tänapäevakas on tajutavas maailmas selgusele jõutud ja uuritakse hoopis väga suuri, väga väikeseid või väga keerulisi objekte.

Loodusteaduslik uurimismeetod

Kui mõnda nähtust ei osata seletada, siis püstitatakse probleem ja rakendatakse loodusteaduslikku uurimismeetodit, mis põhineb vaatlusel ja katselisel kontrollimisel.

1

Füüsika uuringud

Alusuuringud tegelevad maailma üldiste toimemehhanismide uurimisega (nt. Osakeste uurimine).

Rakendusuuringute abil üritatakse üldteadmiste abil lahendada igapäevaprobleeme (nt. Kuidas leida odavamaid lahendusi telerite toomiseks? Kuidas ehitada vastupidavaid ehitisi jne).

Kuigi füüsika jagatakse mitmeks teaduseks, siis on nende tihedate seoste tõttu teiste loodusteadustega nende vahel raske vahet teha. Näiteks tegeleb füüsika haru astronoomia taevakehade ja maailmaruumi üldise uurimisega, meteoroloogia ilmastiku uurimisega, hüdroloogia uurib vedelikke ja nende liikumist, nanotehnoloogia üliväikeste mõõtmetega seonduvat. Ka tehnikateadused elektroonika, infotehnoloogia, energeetika ja masinaehitus on välja kasvanud füüsikast.

 

Mis on füüsika?

Sissejuhatus füüsikasse

 

results loading