MIS ON KEEMIA?

Tänapäeva keemikute eelkäijateks olid alkeemikud, kes üritasid luua nn tarkade kivi ehk aine, mille abil saaks muuta teisi metalle kullaks või hõbedaks , ravida haigusi või muuta inimesi surematuks.Umbes 350 aastat tagasi mõisteti, et sellist kivi pole võimalik luua ning hakkas arenema tänapäevane keemia.

Tähtsad tegelased keemia ajaloos:

14

Keemia on loodusteadus, mis uurib aineid ja nende muundumist teisteks aineteks ning keemikute tegevusvaldkond on väga mitmekesine. Paljud tooted saadakse erinevate ainete kombineerimisel ning paremate omadustega aineid püütakse välja töötada keemialaborites. Suuremas koguses toodetakse neid aga spetsiaalsetes tehastes. Keemiatööstuse peamiseks valdkonnaks on naftast kütuste ja plastide tootmine.

 

Keemia igapäevaelus:

results loading