MOLEKUL, AINE JA AINEOSAKE

Molekul on vähemalt kahest aatomist koosnev aineosake. Näiteks vee molekul koosneb kahest vesiniku aatomist ja ühest hapniku aatomist. Süsihappegaasi molekulis aga on kaks hapniku aatomit seotud ühe süsiniku aatomiga ning see tekib põlemisel piisava hapniku olemasolu korral.

Aine on kindlate aineosakeste kogum (nt vesi koosneb vee molekulidest). Aineosake on väikseim osake, millel on ainega sama koostis.

Molekulvalem

Molekulvalem iseloomustab molekuli moodustavate aatomite liiki ja arvu. Näiteks süsihappegaasi molekulvalem on CO2, mis näitab, et selles molekulis sisalduvad süsiniku ja vesiniku aatomid. Alaindeks 2 hapniku järel näitab, et molekulis on kaks hapniku aatomit. Kokku koosneb süsihappegaasi molekul kolmest aatomist.

Puuviljades leiduva C-vitamiini molekulvalem on C6H8O6 ja seda loetakse tsee-6-haa-8-oo-6.

Molekulmass

Molekulmass on võrdne molekuli moodustavatte aatomite masside summaga. Aatomite massi leiab perioodilisustabelist vastavate elementide tähiste alt. Molekulmassi väljendatakse aatommassiühikutes.

Näide: Leiame C-vitamiini (C6H8O6) molekulmassi.
1.Leiame perioodilisustabelist C, H ja O aatomite massid.
Ar(C)=12,01
Ar(H)=1,008
Ar(O)=16
2. Kuna C-vitamiinis on kuus süsiniku aatomit, kaheksa vesiniku aatomit ja kuus hapniku aatomit, siis tuleb enne erinevate aatomite masside liitmist leida iga elemendi kõikide aatomite masside summad ehk tuleb ühe aatomi mass korrutada alaindeksitega.
Mr ( C6H8O6) =12*6+1*8+16*6=72+8+96=176
Seega on ühe C-vitamiini molekulmass 176

SIMULATSIOON:

 

Lihtne ülevaade molekulide tekkimisest:

results loading