MOLEKULAARSED JA MITTEMOLEKULAARSED AINED

Ained jagatakse molekulaarseteks ja mittemolekulaarseteks lähtuvalt sellest, kas aineosakesteks on molekulid või aatomid. Molekulaarse aine aineosakeseks on molekul, mittemolekulaarse aine aineosakesteks pole molekulid vaid näiteks aatomid. Molekulaarsetes ainetes on aineosakesed üksteisest kergesti eraldatavad, kuna molekulidevahelised sidemed on nõrgad. Molekulaarsed ained on näiteks süsihappegaas, vesi, suhkur ja hapnik.

Mittemolekulaarsetes ainetes on aatomid omavahel tugevalt seotud ja moodustavad kristalli. Kristall on aine, milles aatomid on paigutunud korrapäraselt. Mittemolekulaarsed ained on näiteks kivimid, teemant ja metallid.Enamasti kasutatakse mittemolekulaarsete ainete tähistamisel lihtsalt elemendi tähist, kuna nad koosnevad väga paljudest aatomitest, mistõttu pole indeksi kirjutamine otstarbekas. Näiteks teemant koosneb umbes 50 000 000 000 000 000 000 000 süsiniku aatomist, kuid valemi C 50 000 000 000 000 000 000 000 asemel kasutatakse lihtsalt C.

Tavaliselt on aatomitest koosnevad ained tahked, molekulidest koosnevad aga vedelikud või gaasid.

 

Vee molekulid:

results loading