MUDELID JA SÜMBOLID

Kuna nähtused ja kehad võivad olla väga paljude omadustega ja omada palju suurusi, siis on võetud kasutusele mudelid ehk keha või nähtuse lihtsustatud kujutised. Mudelid luuakse loodusteaduslike nähtuste kirjeldamiseks ja uurimiseks ning üks tuntumaid mudeleid on ilmastiku prognoosimiseks loodud mudel. Iga keha või nähtuse kohta võib olla mitu erinevat mudelit, millest osad on üksikasjalikumad kui teised, sõltuvalt mudeli eesmärgist. Mudelite loomisel ja kirjeldamisel kasutatakse sümboleid ehk kokkuleppelisi tähiseid kirjapildi lihtsustamiseks. Näiteks kasutatakse füüsikaliste suuruste kirjeldamiseks enamasti kaldkirjas tähti ( aeg-t; mass-m jne).

Mudelid ja sümbolid keemias

Kuna keemia tegeleb üliväikeste osakeste (aatomite ja molekulidega), mida pole isegi mikroskoobiga võimalik näha, siis kasutatakse keemias mitmesuguseid mudeleid. Kuigi need mudelid ei kirjelda aatomeid ja molekule täpselt, annavad nad edasi tähtsat informatsiooni. Näiteks võib aatomeid kirjeldada keramudeli, planetaarse mudeli, tuumaehituse mudeli ja punktmudeli abil. Olulisteks keemia sümboliteks on ka keemiliste elementide tähised.

Süsihappegaasi keramudel

Süsihappegaasi keramudel

Neooni aatomi punktmudel

Neooni aatomi punktmudel

Planetaarne mudel

Planetaarne mudel

 

results loading