MULLA SAASTUMINE

–    Maakera rahvaarv suureneb pidevalt, seetõttu on suurenenud ka toiduvajadus. Üha rohkem põllumaad on teede ja asulate all.
–    Asjatundmatu põlluharimine kurnab maa välja. Masinad tallavad mulla sügavalt kinni, vähenenud on mulla poorsus ja suurenenud tihedus. Vihmaveel on raske imenduda pinnasesse ja põldudele tekivad veeloigud. Mullas on vähem õhku. Vihmausse jääb vähemaks ja huumust tekib vähem.
–    Inimeste kõndimine surub ka pealt mulla kokku ja takistab taimede kasvamist. Samuti tallavad loomad mulla tihedaks.
–    Kahjurite ja umbrohtude hävitamiseks kasutatakse mürkkemikaale. Valel ajal ja vales koguses väetiste tarvitamine võib  põhjsutada vee liikumist taimejuurtest mulda ja taim kuivab. Väetis võib jõuda veekogudesse põhjustades vetikate vohamist, mis võib põhjustada veekogude kinnikasvamist. Kui väetis satub põhjavette, muutub joogivesi kõlbmatuks.

results loading