Nominatiiv. Именительный падеж

Nominatiivis olev nimisõna esineb lauses tavaliselt alusena:

Наша контора находится     Meie kontor asub Luise tänaval. на улице Луйзе.

Клиент подписал договор.     Klient kirjutas lepingule alla.

 

VeneKeel11

results loading