Õigus

Lapse õigused

Kõik inimesed vastutavad lapse õiguste kaitse eest- kaasa arvatud lapsed ise!

Kõigil on õigused. Iga õigus tähendab ka kohustust. See tähendab, et kõigil, kaasaarvatud lastel, on ka kohustus austada teiste inimeste õigusi.

  1. Kõigil lastel on õigused. See tähendab, et kõigil lastel on ka kohustus austada teiste õigusi, nii laste kui täiskasvanute puhul.
  2. Kõigil lastel on õigus kaitsele vägivalla eest. See tähendab, et lastel on ka kohustus teisi mitte kiusata, tülinorida või muud moodi kahjustada.
  3. Kõigil lastel on õigus puhtale elukeskkonnale. See tähendab, et lastel on ka kohustus ise oma ümbritsevat loodust puhtana hoida, mitte reostada.
  4. Kõigil lastel on õigus haridusele. See tähendab, et nad peavad koolis käima, õppima nii palju kui nad võimelised on ning jagama teistega oma teadmisi.
  5. Kõigil lastel on õigus elule. See tähendab, et peab aitama ka neid, kes vajavad abi ja on ebasoodsas olukorras, et ka nende õigus elule oleks tagatud.

Loe lähemalt lapse õigustest LAPSE ÕIGUSTE KONVENTSIOONIST ning pea meeles, et iga õigusega kaasneb ka kohustus sellest õigusest ise kinnipidada.

Seadused kaitsevad riigi elanikke. Kui keegi rikub seadusi, tuleb appi politsei.

2

Politsei poole pöördumiseks saab helistad telefonil 110. Politseile helistades tuleb öelda oma nimi, asukoht ja selgitada, mis on juhtunud.

Seadust rikkunud inimest saab viia ka kohtu ette, kus talle määratakse karistus tehtud väärteo eest. Kohus peab olema õiglane ja aus. Kõige raskem karistus on meie riigis vanglakaristus. Osades maades on aga kõige raskem karistus lausa surmamõistmine.

 

VIDEO: Politsei on sinu sõber

VIDEO: Lõvi-Leo õpetab lapsi mängima

VIDEO: Jänku-Juss räägib laste õigustest ja kohustustest

 

results loading