OTSESED JA KAUDSED MÕÕTMISED

Et mõõteriistaga õige mõõt saada, on vaja osata seda kasutada. Otseseks mõõtmiseks nimetatakse sellist mõõtmist, mille puhul saadakse tulemus otse mõõteriistalt. Kaudseks mõõtmiseks nimetatakse mõõtmist, kus osad andmed saadakse otsese mõõtmise kaudu ja mõõdetav suurus arvutatakse nende põhjal.

Sageli ei piisa mingi suuruse mõõtmisest vaid ühel korral, sest on võimalik, et mõõteriista ei kasutatud õigesti või eksiti mõõdu võtmisel. Seepärast mõõdetakse sageli soovitud suurust mitu korda ja tulemused keskmistatakse ehk arvutatakse aritmeetiline keskmine.

Aritmeetiline keskmine= mõõtmistulemuste summa/ mõõtmiste hulk

Mõnikord aga ei ole aritmeetilise keskmise arvutamine kõige otstarbekam. Näiteks, kui mõni mõõtmistulemus on teistega võrreldes väga erinev, siis see muudaks keskmist väga palju ja mõttekam oleks see aritmeetilise keskmise arvutamisel lihtsalt välja jätta.

results loading