Pendel

Pendel on füüsikaline mudel, mis kirjeldab raskusjõu mõjul võnkuvat keha.

Lihtsaim pendel on venimatu niidi või kerge varda otsa riputatud massiivne keha. Kui seda keha saab käsitada punktmassina, siis on tegemist matemaatilise pendliga.

Väikese võnkeamplituudi korral on pendli võnkeperiood (ka võnkumissagedus) määratud pendli pik­ku­se ja asukoha raskuskiirendusega:

170

kus T – pendli võnkeperiood, l – pendli pikkus ning g – vaba langemise kiirendus pendli asukohas.

Väikeste hälvete korral saab pendli otsa riputatud keha liikumist lugeda harmooniliseks võnkumiseks.

Sildid
results loading