PÕLLULOOMAD JA LINNUD

Suuri imetajaid põllul ei ela, kuid mitmed metsaloomad tulevad põllule toitu otsima. Samuti elab põllul taimeliikide vähesuse ja kemikaalide tõttu vähe putukaliike. Püsivalt elavad seal putukad, kes toituvad mõnest põllul kasvavast taimeliigist või seal elavatest teistest putukatest.

Lindude pesitsemine

Põllutingimused sobivad pesitsemiseks näiteks kiivitajale, põldlõokesele, rukkiräägule ja põldpüüle ehk nurmkanale. Viimane elab põllul aastaringselt.

Kiivitaja

Põldlõoke

Rukkirääk

Nurmkana ehk põldpüü

Kodutuvi

 

Põllul toituvad linnud ja loomad

Lindudest käib põllul hiiri jahtimas hiireviu, vihmausse aga künnivaresed ning naeru- ja kalakajakad. Vilja valmides võib põllul kohata ka kaelushakke, kodutuvisid, sookurgi ja teisigi linde. Rebaseid meelitavad põllule hiired ja linnud, metskitse oras, metssigu kartul ja küps teravili. Karud käivad kaerapõllul kaerapäid söömas, et talverasva koguda. Viljalõikuse ajal jääb põllule palju surnud või vigastatud loomi ning neid käivad söömas näiteks valge-toonekured.

Hiireviu

Künnivares

Naerukajakas

Kalakajakas

Sookurg

Kaelushakk

Valge-toonekurg

Rebane

Metssiga

Metskits

Pruunkaru

 

TEST:

VIDEO

Põllulinnud:

 

 

results loading