PÖÖRDVÕRDELINE SÕLTUVUS

Pöördvõrdeline seos 55, kus a ≠ 0. 

  • Pöördvõrdelise seose omadus: üks positiivne suurus sõltub teisest pöördvõrdeliselt, kui ühe suuruse kasvamisel (kahanemisel) mingi arv korda teine suurus kahaneb (kasvab) sama arv korda.
  • Pöördvõrdelise sõltuvuse graafikuks on hüperbool, mille harud asuvad I ja III veerandis, kui a > 0 ning II ja IV veerandis, kui a < 0. Hüperbool ei läbi kumbagi koordinaattelge.

Hüperbooli joonestamiseks koostame väärtuste tabeli. Kui sõltuvus on antud kujul 55või xy = a, siis võib muutuja x väärtused võtta lõigul –a kuni a.

56

Testid:

Võrdelise ja pöördvõrdelise seose testid:

results loading