Post

Kirja saatmise all mõtlevad juba paljud e- posti ja e- kirja. Läbi e-posti kirja saatmisel on vaja vaid e- posti aadressi ja internetiühendusega arvutit.

20

Tavalist kirja saates on vajalik teada täpset elukoha aadressi ( kui kirjutad välismaale, siis ka riigi nimetust)

EES- JA PEREKONNANIMI

TÄNAV MAJA KORTER

POSTIINDEKS LINN

21

On tarvis ka paberit ja kirjutusvahendit ning ümbrikku ja marki. Samas tuleb ümbrikule märkida ka enda aadress. Valmis kiri tuleb asetada postkasti.

22 (800x600)

Postitöötajad korjavad kirjad kokku ja viivad postkontorisse. Seal kõik kirjad sorteeritakse, et need õigesse kohta saata.

Posti veetakse lennukiga, rongiga, bussiga, autoga.

Kõige lõpuks toob postiljon kirja koju postkasti.

Kõige vanim postisüsteem oli Egiptuses 4500 aastat tagasi.

Postiljon(1940-1949)

results loading