PUHAS AINE JA SEGU

Puhas aine on liht- või liitaine, mis koosneb ühesugustest aineosakestest. Looduses esineb puhtaid aineid vähe, kuna nad on ebapüsivad ja reageerivad või segunevad teiste ainetega. Ehedal kujul võib looduses esineda näiteks kulda, kuid puhast rauda esineb harva, sest ta reageerib kiiresti õhuhapnikuga.

Ainete segu koosneb vähemalt kahe erineva aine osakestest ning tihti on võimalik segust puhtaid aineid eraldada. Looduslikud segud on näiteks õhk (78% lämmastikku, 21% hapnik, 1% muud gaasid) ja vesi.

Lahus (üldjuhul vedelik) koosneb lahustist ja lahustunud ainest. Lahusti on see aine, mis lahuse moodustumisel ei muuda oma agregaatolekut. Näiteks keedusoola lahustamisel vees on vesi lahustiks ja sool lahustatavaks aineks.  Lahust, milles lahustiks on vesi, nimetatakse vesilahuseks. Lahusti ja lahustunud aine ühendit nimetatakse solvaadiks.

Materjaliks nimetatakse aine või ainete segu, millel on praktiline rakendus. Materjali omadusi saab muuta, kui lisada sinna hulka erinevaid aineid. Näiteks teras on raua ja süsiniku segu, millel on tema vastupidavuse tõttu väga palju kasutusalasid (nt. Masinaehitus). Betoon on liiva, vee, killustiku ja tsemendi segu, mida kasutatakse ehitusel.

results loading