Raamatud ja raamatukogu

Raamatuid on väga palju ja väga erinevaid. Näiteks:

  • juturaamatud
  • luuleraamatud
  • õpikud
  • teatmeteosed (sõnaraamatud, entsüklopeediad)

Raamatukogu (ka biblioteek) on traditsioonilises tähenduses raamatute kogu ja selle kogu hoidmise koht. Raamatukogus on raamatud tavaliselt mingi süsteemi järgi paigutatud, et hõlbustada nende leidmist.

Raamatukogu võib olla avalik (kõigile külastamiseks avatud), asutusesisene (mõeldud kasutamiseks piiratud hulgale inimestele) või isiklik (eraraamatukogu, üksikisiku või perekonna omanduses).

Tänapäeval hoitakse avalikes raamatukogudes väga erinevaid infokandjaid (trükised, käsikirjad, elektroonilised kandjad, muud mikrokandjad). Avalikes raamatukogudes saab teavikutega tutvuda kohapeal ja neid koju laenutada. Raamatukogudes on ka ajalehed ja ajakirjad.

Raamatukogu kui asutuse ülesandeks on trükiste ja muude infokandjate kogumine, töötlemine, säilitamine ja kättesaadavaks tegemine lugejaile.

Vanimad raamatukogud loodi Vana-Egiptuses umbes 5000 aastat tagasi. Eesti vanimaks järjepidevalt tegutsevaks raamatukoguks loetakse Tartu Ülikooli Raamatukogu, mis on asutatud 1802.

Maailma suurim raamatukogu on USA Kongressi raamatukogu. See Washingtonis asuv raamatukogu asutati 1800. aastal. Raamatukogus on üle 130 miljoni trükise: 29 miljonit erinevat raamatut 460 keeles. Raamaturiiuleid on ühtekokku 850 kilomeetrit.

Ülesanne:

RAAMATUD JA RAAMATUKOGU. Vali õiged vastusevariandid

Tänapäeval saab raamatuid lugeda ka arvutis, e-lugeriga ja isegi telefonis. Palju raamatuid on võimalik ka laenutada e-raamatukogust ja siis läbi arvuti lugeda.

Video: Jänku-Juss käib raamatukogus

Vaata lisaks:

Keskraamatukogu

results loading