Raskusjõu potentsiaalne energia

Selleks, et tõsta maapinnal asuvat keha, mille mass on m kõrgusele h, tuleb kehale rakendada jõud, mis on arvuliselt võrdne kehale mõjuva raskusjõuga, aga suunalt sellega vastupidine.

F=-mg

Selle jõu mõjul sooritatud nihe on arvuliselt võrdne tõusu kõrgusega: s=h

Nurk liikumissihi (nihke) ja jõu vahel: α=0 => cos α = cos0 = 1

Töö, mis tehakse keha massiga m tõstmiseks kõrgusele h:

A=Fscos α =-mgh

Lugedes potentsiaalse energia maapinnal võrdseks nulliga (Ep0), saame:

A=-ΔEp=-(Ep – Ep0)=-Ep=-mgh

millest

219

218

Sildid
results loading