Relatiivsusprintsiip

Relatiivsusprintsiibi kohaselt on kõik vaatlusandmed suhtelised. Füüsikaliste suuruste väärtused, välja arvatud absoluutkiirus, on üksteise suhtes liikuvate vaatlejate jaoks erinevad ning ükski vaatleja pole eelistatud. Seega võime konstateerida, et igal vaatlejal (inimesel) on oma tõde ning mitte ükski tõde pole teisest tõesem.

results loading