RISTTAHUKAS

Risttahukas on ruumiline kujund ehk keha.

Risttahuka tahkudeks on ristkülikud. Risttahuka vastastahud on võrdsed.

180

Joonisel: a – risttahuka pikkus , b – risttahuka laius, c – risttahuka kõrgus, d – risttahuka diagonaal

Ruumala: V = abc

Täispindala: St = 2 (ab + ac + bc)

 

Risttahukas

results loading