ROMBI PINDALA

Kuna romb on rööpkülik, siis saab rombi pindala leida ka valemiga: S = ah.

42

Rombi pindala saab arvutada veel teisiti.

Rombi pindala võrdub tema diagonaalide poole korrutisega: 41

43

 

Lisaks:

results loading