RÖÖPKÜLIK, SELLE OMADUSED

Röökülikuks nimetatakse nelinurka, mille vastasküljed on paralleelsed.

34

Rööpküliku omadused:

  • Rööpküliku vastasküljed on paralleelsed.

Külg AB on paralleelne küljega CD. Sümbolites: AB║CD.
Külg AD on paralleelne küljega BC. Sümbolites: AD║BC.

  • Rööpküliku vastasküljed on võrdsed.

AB = CD ja AD = BC.

  • Rööpküliku diagonaalid poolitavad üksteist:

AO = OC ja BO = OD.

  • Rööpküliku diagonaalid jaotavad rööpküliku kaheks võrdseks kolmnurgaks. ∆ABD=∆BCD või ∆ABC=∆ACD.
  • Rööpküliku vastasnurgad on võrdsed: ja .
  • Rööpküliku lähisnurkade summa on 180°.

36

35

results loading