Seesütlev. Предложный (о ком? о чём? где?)

victorious-laugh-smiley-emoticon

Предложный (о ком? о чём? где?) – eesti keeles vastab sellele üldjoontes SEESÜTLEV kääne ehk inessiiv, kuid ka alalütlev kääne ehk adessiiv. Koolisõnavaras on Предложный tuntud ka kui KOHAKÄÄNE, vastates küsimusele kus? (где?).

Ei ole reegel, kuid ÜLDJUHUL küsimus KUS? eessõnaga B vastab seesütlevale käändele ja eessõnaga HA alalütlevalekäändele:

где? (kus?)

 • в комнате – toas (seesütlev kääne)
 • в коридоре – koridoris (seesütlev kääne)
 • на рынке – turul (alalütlev kääne)
 • на концерте – kontserdil (alalütlev kääne)

Ei allu reeglile: где?

 • на почте – postkontoris (seesütlev kääne)
 • на заводе – tehases (seesütlev kääne)

 

Kahe käände ühtsed funktsioonid:

1) koht

 • Lapsed istuvad klassis. – Дети сидят в классе.
 • Vend õpib ülikoolis. – Брат учится в университете.
 • Isa töötab haiglas. – Отец работает в больнице.

 

2) olukord

 • Tuba on korras. – Комната в порядке.
 • Luuletused on kirjutatud vene keeles. – Стихи написаны на русском языке.

 

3) tegevuse või oleku kestvus

 • Aastas on kaksteist kuud. – В году двенадцать месяцев.
 • Vastuvõtul (alalütlev) oli vähe inimesi. – На приёме было мало людей.

 

4) ese, millega ollakse kontaktis, kokkupuutes

 • Sõrmus on sõrmes. – Кольцо на пальце.
 • Pilt ripub seinal (alalütlev). – Картина висит на стене.

 

Предложный käänet kasutatakse ainult koos eessõnadega, milleks on:

o (täishäälikuga algava sõna ees об, kaashäälikuühendiga algava sõna ees обо) – tähistab jutu teemat või mõtiskluse/tunnete objekti, eesti keeles seestütlev kääne.

1)      Lapsed mõtlevad suvest. – Дети думают о лете.

2)      Õpetaja räägib ajaloost. – Учитель говорит об истории.

3)      Ma unistan kõigest ilusast. – Я мечтаю обо всём красивом.

в / на – näitab aega ja tegevuskohta; *B tähenduses SEES (kus? nii seesütlev kui alalütlev kääne)

1)      Töötada turul (alalütlev kääne). – Работать на рынке.

2)      Sündima augustis. – Родиться в августе.

вnäitab ka sündmust aega (alalütlev kääne)

1)      See juhtus möödunud aastal. – Это случилось в прошлом году.

2)      Olümpiamängud toimusid Tallinnas 1980. aastal. – Олимпийские игры в Таллинне происходили в 1980-ом году.

на tähenduses PEAL (kus?) – omastav kääne + peal (alalütlev kääne)

1) Raamatud on riiulil (riiuli peal) (omastav + tagasõna peal).– Книги на полке.

2) Saame kokku nurga peal (nurgal)! – Встретимся на углу!

3) Vaas on laual (laua peal). – Ваза настоле.

при näitab aega ja kohta

1)      Elama kooli juures (elamine kuulub kooli juurde) (omastav + juures). – Жить при школе.

2)      Poiss istus akna juures. – Мальчик сидел при окне.

3)      Päikeseloojangul (alalütlev). – При закате солнца.

по tähenduses „pärast midagi“ omastav kääne

1)      Pärast gümnaasiumi lõpetamist… – По окончании гимназии…

2)      Tähtaja lõppedes… – По истечении срока…

 

Nagu eelnevatest näidetest näha, ei  piirdu vene Предложный ainult seesütleva käände funktsioonidega, vaid on tunduvalt laiahaardelisem.

Selles aines puuduvad õpikud.

results loading