SOO TEKKIMINE

Turvas tekib väga aeglaselt, mistõttu kujunevad ka sood ja sealsed elukooslused väga pika aja jooksul. Soo saab tekkida sinna, kus maapind püsib aastasadade- ja tuhandete jooksul niiske. Eesti on soode tekkimiseks soodne ala, kuna sademete hulk ületab aurava vee hulga. Soo tekkimiseks kulub vähemalt 400 aastat, kuna turbakiht kasvab äga aeglaselt.

15

results loading