SOODE TÄHTSUS

17

Turbavarud

Turba juurdekasv on niivõrd aeglane, et turvast ei peeta taastuvaks loodusvaraks. Eestis on seadusega turba kaevandamisele pandud piirangud. Samas on Eesti turvavarud siiski vähenevad, kuna turvast kasutatakse palju rohkem, kui seda juurde tekib.

 

Soid ohustavad tegurid:

  1. Kuivendamine
  2. Kaevandused (nt Kirde-Eesti põlevkivi kaevandused)
  3. Õhusaaste (nt põlevkivituhk)

 

results loading