Soojushulk

89

kus Q – soojushulk (1J), m – keha mass (1kg) ning Δt = t2 – t1 – temperatuuri muutus (t2 ja t1 on soojusülekande käigus soojenenud/jahtunud keha vastavalt lõpp- ja algtemperatuurid – kõiki temperatuure mõõdetakse1°C), c – on keha materjali erisoojus 08.

 

results loading