Superpositsiooniprintsiip

Printsiipi, mille kohaselt väljad üksteist ei sega ja nende mõjud vektoriaalselt liituvad, nimetatakse superpositsiooniprintsiibiks. Seega kui ühes ja samas ruumipunktis on korraga mitu samaliigilist välja, siis liituvad nende väljade mõjud nagu vektorid.

results loading