Tihane võib teha mao häält

Sootihane

Sootihane

  • Kui tihase pesale läheneb mõni vaenlane, hakkab lind sisisema nagu madu. Mõnikord lähebki tal sel moel korda vaenlane minema peletada.
  • Linnu niisugust käitumist nimetatakse akustiliseks mimikriks, mida loomariigis võrdlemisi harva esineb.
  • Enamik loomadest, kes mimikrit enesekaitseks kasutades püüavad matkida midagi ohtlikku või söödamatut, teevad seda oma värvi või kehakuju muutes.
  • Nii näiteks võivad mõned täiesti süütud maod paista sarnastena mürgisele korallmaole ning mõni ohutu putukas võib jätta endast ohtliku astlaga varustatud vapsiku mulje.

TEST: Lindude iseloomustus

results loading