VAHEMAAD KAARDIL

Selleks, et teada, kui kaugel üks asi asub teisest, tuleb nendevaheline kaugus ära mõõta. Väikseid vahemaid saab näiteks mõõta joonlaua ja mõõdulindiga, pikemaid näiteks arvutada. Paljud asjad ei mahu kaardile oma tegelikus suuruses, mistõttu tuleb neid vähendada. Kaartidel on mõõtkava, mis näitabki ära, mitu korda on kaardil kujutatud mõõtmed ja vahemaad väiksemad looduses esinevatest.

6

results loading