Valguse olemus ja levimine

Valguse kätte jäetud esemed soojenevad ja pleekuvad – need nähtused on tõenduseks sellele, et valgus sisaldab endas energiat.

Valgus kujutab endast erilist lainetust. Seepärast ei räägi me mitte valguse liikumisest, vaid valguse ja valgusenergia levimisest ruumis. Valgus levib ruumis sirgjooneliselt – see tähendab, et tema levimise suunda tähistav mõtteline joon – valguskiir on sirgjoon, mida kujutatakse joonisel suunatud sirgjoonena.

results loading