Vokaalmuusika ja instrumentaalmuusika

Vokaalmuusika on muusika, mida esitab inimhääl.

Hääl muusikas on laulja muusikainstrument. Hääl tekib heli võngete võimendamisest. 

Häälepaelte võngete resonaatoriks on rindkere (alumises registris) ja pea (ülemises registris). Laulja kohandab automaatselt nende õõnte kuju ja suurust vajalike nootide tekitamiseks.

Vokaalmuusikat esitavaid koosseise nimetatakse:

Vokaalsolist – üks laulja

Duett – kaks lauljat

Vokaalansambel – väiksem rühm lauljaid

Koor – suurem rühm lauljaid

Instrumentaalmuusika on muusika, mida esitatakse pillidel.

Instrumentaalmuusika on muusika liik, milles heliteos esitatakse muusikainstrumentidega.

Instrumentaalmuusika koosseise nimetatakse:

Instrumentaalsolist – üks pillimängija

Duo – kaks pillimängijat

Instrumentaalansambel – väiksem rühm pillimehi

Orkester – suur rühm pillimehi

Muusikat, mida esitatakse nii pillide kui ka häälega koos, nimetatakse vokaal-instrumentaalmuusikaks.

Harjutavad mängud:

Selles aines puuduvad õpikud.

results loading