Imperfektiivne aspekt

Imperfektiivne aspekt (несовершенный вид) väljendab lõpetamata tegevust või tegevust, mille lõpu või tulemuse kohta ei ole midagi öeldud.

Lõpetamata tegevus:

Я как раз читал твой отчёт, когда ты позвонил.    Ma lugesin parajasti su aruannet, kui sa helistasid.

Kuigi nüüdseks võib kõneleja olla juba tegevuse lõpetanud, oli tal kõnelemise hetkel aruande lugemine pooleli.

Я читаю этот отчёт уже 2 часа.    Ma olen seda aruannet juba 2 tundi lugenud.

Tegevus on pooleli. Kõneleja on juba 2 tundi lugenud ning loeb veel edasi.

Tegevuse lõpp/tulemus täpsustamata:

Раньше я каждый день читал «Деловые ведомости».    Vanasti lugesin ma iga päev Äripäeva.

Tegevus on lõpetatud, kuid tegevuse lõpp või tulemus on täpsustamata – ei selgu, millal kõneleja lugemise lõpetas ja kas ta luges alati lehe ka otsast lõpuni läbi.

Я уже читал этот отчёт.    Ma olen seda aruannet juba lugenud./ Ma juba lugesin seda aruannet.

Lausest ei selgu, millal kõneleja seda aruannet luges ja kas ta selle ka lõpuni läbi luges.

Я буду читать эту книгу вечером.    Ma hakkan seda raamatut õhtul lugema./ Ma loen seda raamatut õhtul.

Lausest ei selgu, kas kõneleja loeb raamatu õhtuga läbi või ainult alustab lugemist.

See artikkel on retsenseerimata.

Õpikud