KAHE NEGATIIVSE TÄISARVU LIITMINE

Selleks, et liita kaht negatiivset täisarvu, on vaja:

  • liita nende arvude absoluutväärtused;
  • saadud summa ette kirjutada miinusmärk.

Näide: Liidame arvud -3 ja -5.

Harjuta

Video: Negatiivsete arvude liitmine selgeks

Video: Negatiivse arvu liitmine ja lahutamine

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.