KESKKONNAPROBLEEMID

Maavarasid kaevandatakse maa-alustes kaevandustes või maapealsetes karjäärides. See tekitab mitmesuguseid keskkonnaprobleeme.
–    Rikutakse maapinda, tekivad nõod ja järsakud. Tehispinnavormide teke. Suurimad tehispinnavormid on kujunenud põlevkivi kaevandamise ja töötlemise tagajärjel. Põlevkivi kaevandatakse nii maa-alustes kaevandustes kui ka karjäärides. Põlevkivikarjääride tõttu on rikutud väga palju põllumaad. Põletamisel soojuselektrijaamades jääb järele tuhk, mida on veetud kokku tuhamägedele-ja väljadele.
–    Kaevandustesse ja karjääridesse kogunev põhjavesi pumbatakse pinnaveekogudesse, mistõttu põhjavee tase alaneb ja sellega kaasneb suur reostumisoht. Pinnaveekogudesse juhitav vesi on külm ning mitmesuguste mineraalainete ja õlijääkidega reostatud.
–    Kaevandamiseks ja kaevandustest vee väljapumpamiseks kulub väga palju energiat.
–    Karjäärides tõstetakse iga tonni kasuliku maavara kohta kõrvale väga suures koguses katvat pinda.

Karjääride korrastamiseks saab inimene metsa istutada, ümbrust korrastada, tehisveekogusid rajada, maapinda tasandada, karjääri nõlvasid ümardada.

Karel Kravik (800x536)

 

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.