Kuupide summa ja kuupide vahe

Kuupide summa

Kahe üksliikme summa ja samade üksliikmete vahe mittetäieliku ruudu korrutis võrdub nende üksliikmete kuupide summaga.
Valem: 

Näide:
Kuupide vahe
Kui korrutame üksliikmete a ja b vahe ruutkolmliikmega , saame kuupide vahe valemi.

Kahe üksliikme vahe ja samade üksliikmete summa mittetäieliku ruudu korrutis võrdub nende üksliikmete kuupide vahega.

Valem:

Näide:

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.