LOODUS- JA KESKKONNAKAITSE EESTIS

Keskkonnakaitseks nimetatakse eelkõige õhu, mulla ja vee kaitset ning oluliseks valdkonnaks on jäätmekäitlus ehk jäätmete kogumine, sortimine ja taaskasutus. Vee kaitsmiseks puhastatakse asulate heitveed veepuhastusjaamades; õhureostuse ennetamiseks kasutatakse suurtel korstendel ja autodel filtreid.

 

Looduskaitseks nimetatakse eelkõige elurikkuse-liikide, elukoosluste ja maastike kaitset. Samuti tegeleb looduskaitse loodusmälestiste kaitsega. Eestis on paljud ohustatud ja haruldased liigid võetud seadusega looduskaitse alla, kuid sellest üksi jääb väheseks. Lisaks on vaja kaitsta elupaiku, kus neil oleks võimalik elada ja paljuneda.

 

Kaitsealad on alad, mis on rajatud looduse säilitamiseks, kasutamiseks, taastamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks ning seal on inimtegevus piiratud või koguni keelatud. Eesti maismaast moodustavad kaitsealad 18%. Lisaks kaitsealadele on olemas ka kaitsealused üksikobjektid (Eestis umbes 1200), kus kaitse alla on võetud mõni üksik loodusobjekt.

19

 

VIDEOD

Viidumäe looduskaitseala:

Otepää looduspark:

Alam-Pedja looduskaitseala:

 

Lisainfo

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.