LOODUSVARAD ENERGIAALLIKANA

Elektrienergia jõuab inimesteni elektrijaamdest. Eestis toodetakse suurem osa elektrienergiast soojuseelektrijaamades, kus põlemisel vabanev soojusenergia muudetakse elektrienergiaks. Soojusenergia on aineosakeste liikumise energia. Eestis kasutatakse elektri tootmisel soojuselektrijaamades peamiselt põlevkivi ja ka maagaasi. Põlevkivis olev energia pärineb Päikeselt. Kuna põlevkivi kasutamisel tekib palju kahjulikke jäätmeid ja süsihappegaasi, siis plaanitakse sellest elektri tootmine lõpetada.

 

Vee- ja tuuleenergia

Hüdroelektrijaamades muudetakse elektrienergiaks vee voolamise energia ning hüdroelektrijaamad ehitatakse tavaliselt suurtele jõgedele. Tammiga ülepaisutatud vesi paneb pöörlema hüdroturbiinid  ehk jõumasinad. Viimased kannavad langeva vee liikumisenergia elektrigeneraatorile, mis muudab selle elektrienergiaks. Tammide rajamisega kaasneb aga paljude elupaikade hävimine. Praegune Eesti suurim hüdroelektrijaam on rajatud Jägala jõele, kuid üldiselt on Eesti jõed hüdroelektrijaamade rajamiseks liiga väikesed ja aeglase vooluga.

Üha enam kasutatakse maailmas elektri tootmiseks tuuleenergiat ning  tuuleveskite põhimõttel on rajatud tuuleturbiinid ehk tuulegeneraatorid. Kuna Päike soojendab õhku erinevates kohtades erinevalt, siis tekivadki tuuled. Tuul paneb tööle suured tiivikud, mille liikumisenergia muundatakse elektrienergiaks.  Tavaliselt rajatakse tuuleturbiine ühte kohta väga palju, nn tuulepargid.Tuuleturbiinide negatiivseks küljeks on see, et nad töötavad vaid tuulise ilmaga ning võivad ohustada lindusid ja nahkhiiri.

 

Päikeseenergia

Kõik energiad pärinevad Päikeselt. Näiteks satub vesi jõgedesse sademetest, mis aga tekivad seetõttu, et Päikese mõjul vesi aurustub. Tänu Päikese valgusele ja soojusele kasvavad taimed, mis talletavad endas energiat ning taimi süües jõuab päikeseenergia ka loomadesse. Päikeseeenergiat saab kasutada ka otse. Päikesepaneelid muudavad Päikeselt tuleva valgusenergia elektrienergiaks.

Päikesepaneelide miinuseks on see, et talvel on meil väga vähe päikesevalgust. Päikeseenergia kasutamine on kõige keskkonnasäästlikum elektritootmise meetod.

 

Taastuvenergiaks (ka nn. Roheline energia) nimetatakse taastuvatest loodusvaradest (nt päikeseenergia, puit, tuul, voolav vesi) toodetavat energiat.

 

Tuumaelektrijaamad

Suur osa maailma elektrienergiast toodetakse tuumaelektrijaamades, kus energia tootmiseks kasutatakse aatomite lagunemisel eralduvat energiat.Tekkivad jäätmed on keskkonnale ohtlikud ning need ladustatakse maapõue. Tuumaelektrijaamade mõju keskkonnale on väike, kuid seda ainult seni, kui ei juhtu õnnetust. 1986.a. toimus Ukrainas Tšernobõli tuumajaamas üks suuremaid avariisid, mille tagajärjel jõudsid kahjulikud ained ka Eestisse.

Skeem hüdroelektrijaama põhimõttest

Skeem hüdroelektrijaama põhimõttest

 

MÄNG

Säästa energiat

See artikkel on retsenseerimata.